Definition av royaltyfritt innehåll och licensanvändning

  Allt innehåll i paket som erbjuds till försäljning av Fanatical (om inte annat uttryckligen anges) tillhandahålls som 100 % ROYALTYFRIT produkt med en individuell licens som tillåter kunden att använda allt innehåll som de sedan skapar i kommersiella eller privata projekt såsom (men inte begränsat till) onlinevideor inklusive YouTube, webbplatser, musikproduktion, animationer, spel, filmprojekt etc.

  Du får inte:

  • Gör anspråk på säljarens originalinnehåll som ditt eget.
  • Registrera och sälj säljarens originalinnehåll i valfri butik/plattform.
  • Omfördela eller underlicensiera säljarens ursprungliga innehåll annat än som en del av ditt relevanta projekt.

  För ytterligare klarhet:

  Du kan sälja, ge bort eller kommersiellt marknadsföra allt som du producerar med hjälp av detta innehåll så länge det är i ett originalprojekt av ditt eget skapande. Du får inte bara packa om och/eller sälja säljarens originalinnehåll så som det presenteras.

  Om du är osäker, vänligen konsultera den individuella licensen som anges i varje paket för ytterligare information.

  Var denna artikel till hjälp?
  1 av 2 tyckte detta var till hjälp

  Behöver du kontakta oss?

  Om du fortfarande behöver kontakta oss, vänligen skicka en supportförfrågan med knappen nedan.